Registrace

Registrace

Registrace a úhrada členských příspěvků (oddílových a sokolských) probíhá od sezóny podzim 2019 přes registrační systém WEBOOKER (návod zde nebo v PDF) a registrace a úhrada členských příspěvků Slovenské aikido asociácie probíhá přes informační systém SAA. Registrace a úhrada oddílových a sokolských příspěvků přes WEBOOKER a registrace a úhrada asociačních příspěvků přes IS SAA se vztahuje na všechny aktivní cvičence (příspěvky SAA od 1. 1. 2020 i dětí).

Registrace a úhrada oddílových a sokolských příspěvků přes WEBOOKER a přihlašování do kurzů na podzim 2020 již probíhá. Prosíme o vyřízení co nejdříve, pokud ještě nemáte!

 

 

Systém příspěvků SAA od 1. 1. 2020

Všichni cvičenci (registrovaní členové oddílu Aikido Sokol Jihlava) cvičí díky svému členství v našem oddíle pod Slovenskou aikido asociácií (náš oddíl je členem této asociace), tudíž jsou povinni společně s oddílovými a sokolskými příspěvky mít zaplaceny také asociační příspěvky. Od 1. 1. 2020 dochází k úpravám systému asociačních příspěvků (limitní věk 15 let je posuzován: pokud věku 15ti let cvičenec doháhne v průběhu kalendářního roku, za který se provádí úhrada příspěvků):

  • junioři a dospělí - 15 let včetně a výše - 40 EUR/kalendářní rok -> individuální registrace a úhrada příspěvku v informačním systému SAA
  • děti - pod 15 let držící technický stupeň 6. kyu a vyšší - 40 EUR/kalendářní rok -> individuální registrace a úhrada příspěvku v informačním systému SAA
  • děti - pod 15 let bez technického stupně nebo držící dětský technický stupeň (do 7. kyu včetně) - 10 EUR/kalendářní rok -> hromadná registrace a úhrada příspěvků přes cvičitele dětské složky

Zaregistrovaný člen s uhrazenými příspěvky SAA je oprávněn cvičit v oddíle SAA (tedy např. v našem oddíle ASJ), účastnit se zdarma národních stáží SAA (stážovné na jeden seminář je ve výši 30 EUR, národních seminářů je cca 5 za rok), skládat mezinárodně uznávané zkoušky technické vyspělosti. Díky členství našeho oddílu v SAA máme přístup ke kvalitnímu didaktickému systému Aikido pod vedením pokročilých mistrů a můžeme tak být dobře připraveni na zkoušky technické vyspělosti, které jsou díky členství SAA v Aikikai Hombu Dojo Tokyo mezinárodně platné a uznávané. Naše Aikido je tedy v souladu s duchem Aikido, jak jej světu představil zakladatel a jehož nositeli jsou nyní jeho potomci jakožto hlavní představitelé Hombu Dojo.