REGISTRACE A ÚHRADA ČLENSKÝCH POPLATKŮ SLOVENSKÉ AIKIDO ASOCIACE

Náš oddíl Aikido Sokol Jihlava je registrovaný u Slovenské aikido asociace, díky které jsou naše zkoušky celosvětově platné a uznané Hombu Dojo. Aby cvičenec mohl v rámci SAA skládat zkoušky (na technický stupeň 6. kyu a vyšší), musí být ale nejprve jejím členem, což obnáší registraci na portálu asociace a úhradu členského poplatku 40 EUR na kalendářní rok (v tomto poplatku jsou zdarma 4 národní stáže). Cvičenci, kteří se chtějí posouvat dále, jezdí na stáže a postupují přes jednotlivé technické stupně systematicky výš a výš. Pokud tuto administrativu ještě nemáte vyřízenou, co nejdříve to zajistěte, aby po Vás nebyl na výše zmíněných stážích požadován poplatek a abyste byli připuštěni ke zkouškám (kdo nemá zaplaceno, není členem, nenačítá se mu čas pro připuštění k dalším zkouškám a nemůže se samozřejmě účastnit asociačních zkoušek). Pokud nevíte, jak na to, Víťa Vám poradí: vedouci.aikido.jihlava@gmail.com


STÁŽ SEBEOBRANY!

24.-25.2.2018 se bude v Soběslavi konat stáž sebeobrany s hostem z OKINAWA KARATE. Tato stáž je pro všechny bez ohledu na pokročilost. Stáž má sloužit pro rozšíření obzorů cvičenců aikido v oblasti možných útoků a následně pro aikido netradičních řešení situací.


Nábor nových členů